Mimoriadne zastupiteľstvo

Obec Budmerice, ako účastník konania mala zaujať stanovisko, či z rozšírením skládky súhlasí. Možnosť vyjadriť svoj názor mali aj občania. Ako povedal starosta Budmeríc Jozef Savkuliak, „písomne sa nevyjadril nikto, ale v priebehu pár dní mi volala asi polovica obce, ľudia z rozšírením skládky nesúhlasia. Na základe toho sme zvolali mimoriadne zastupiteľstvo, kde poslanci jednoznačne hlasovali proti rozšíreniu.“ Starosta ďalej dodal, že dnes nevidí dôvod, prečo by sa mala skládka rozširovať. Podľa neho ubezpečenia o zvýšenej bezpečnosti tiež nie sú dostatočným argumentom.

Aký postoj zaujme ministerstvo zatiaľ starosta nevie, dúfa, že názory obyvateľov zoberie do úvahy a rozšírenie nepovolí.

Čítajte viac: sme.sk

12.10.2015 bolo obci doručené oznámenie.
16.10.2015 starosta obce podpisuje pozvánku na 7. zastupiteľstvo a v pozvánke na zasadnutie nebola o skládke ani zmienka.
Vyzeralo to, že zastupiteľstvo oznámenie ani neplánovalo riešiť, ale opak bol pravdou a dňa 20.10.2015 prebehlo hlasovanie o skládke podľa zápisnice zo zasadnutia ako bod č. 6. – Rôzne.

Naše Budmerické zastupiteľstvo sa vie zrejme dohodnúť aj mimo oficiálnych zasadnutí a promptne rieši veci bez toho aby nimi zaťažovalo občanov. Za všetok ten čas im patrí vďaka.

,