Hľadajú sa videá a fotografie

Európska asociácia pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) organizuje celoeurópsku fotosúťaž pod heslom “ Výhody a Inovácie európskeho vidieku 2020″. Súťaž je financovaná prostredníctvom EÚ projektu. Cieľom tejto súťaže je upozorniť na rozmanitosť a sociálny význam vidieckych oblastí Európy, a upozorniť na inovačnú silu ich obyvateľov.

Preto sa hľadajú videá a fotografie, ktoré preukazujú, že dediny a vidiecke oblasti

  • sú atraktívnym, moderným priestorom pre život s vysokou kvalitou života,
  • ponúkajú nespočetné množstvo možností na rekreáciu a trávenie voľného času,
  • prezentujú miesta, kde sa zachováva kultúrne dedičstvo a zároveň im nie sú cudzie nové postupy,
  • umožňujú spoluprácu medzi rôznymi ľuďmi,
  • slúžia ako miesta pre inovatívne a udržateľné činnosti,
  • uľahčujú výrobu potravín, energie a zdrojov pre všetkých,
  • sa vyznačujú poľnohospodárstvom a lesníctvom a / alebo
  • poskytujú prírodné zdroje, ktoré vyžadujú ochranu a údržbu.Najlepšie videá a fotografie budú odmenené hodnotnými cenami a následne prezentované širokej verejnosti po celej Európe ako súčasť multimediálnej prezentácie. Okrem poľnohospodárskych produktov z celej Európy môžete vyhrať  atraktívny prázdninový pobyt.

Termín pre odoslanie videí a fotografií je do 16. novembra 2015.

Viac na fotosutaz arge 2015