Zmeny fungovania pohotovostí

Komplexná záchranná služba s.r.o, ktorá je prevádzkovateľom lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, deti a dorast si Vás dovoľujem informovať o nasledovných zmenách, ktoré sa týkajú fungovania pohotovostí pre okres Senec a Pezinok.

1. Zmena ordinačných hodín:

Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite

2. Zmena miesta prevádzkovania

Pohotovosť v Pezinku pre dospelých, deti a dorast má ambulancie na poliklinike na Hollého č. 2. Momentálne sme v štádiu riešenia zmeny miesta prevádzkovania na adresu Bratislavská č. 85. Čakáme na zmeny na stavebnom úrade a zmenu povolenia. Akonáhle tieto zmeny budeme mať vyznačené presťahujeme sa. Predpokladaný odhad zmeny miesta prevádzkovania pohotovosti pre dospelých, deti a dorast je od 01.07.2016.

3. Zubná pohotovostná služba

Naším zámerom je do dvoch mesiacov spustiť pre obyvateľov aj zubnú pohotovostnú službu. Momentálne sme v štádiu riešenia potrebných povolení na úradoch.

4. Výjazdová služba pacientom domov

Pacienti už nemusia „vysedávať“ v preplnenej čakárni plnej chorých ľudí. Lekára si za rovnaký poplatok ako v ambulancii môžu zavolať priamo domov v pohodlí domáceho nestresujúceho prostredia. Naša spoločnosť dostala povolenie na prevádzkovanie výjazdovej služby pre dospelých , deti a dorast. Spádové územie poskytovania výjazdovej lekárskej služby pre dospelých je celý okres Pezinok, pre deti okresy miest Pezinok a Senec.

Za výjazd lekára domov sa platí pohotovostný poplatok 1,99 EUR a v prípade potreby alebo žiadosti pacienta máme k dispozícií CRP prístroj. Cena za vyšetrenie CRP je 8,00 EUR. Ostatné výkony spojené s výjazdom (kilometre, ošetrenie…) prepláca poisťovňa.

Lekára domov je možné si zavolať počas ordinačných hodín :

Pondelok – Piatok – 16:00 – 07:00 hod
Sobota, Nedeľa, sviatky – nepretržite

Pacienti k nám môžu volať už od 15:00hod.

Kontakt na výjazdového lekára je : 0918 080 112.