Linka 102424

Linka 102424 Bratislava – Častá – Budmerice – Cífer má drobné zmeny:

Spoj č.71(X10) – s odchodom Pezinok,nám. o 7:35 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 7:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 7:40 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 8:05 hod.

Spoj č.66(X10) – s odchodom Budmerice,nám. o 7:55 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 8:00 hod. zmenený na čas s odchodom Budmerice,nám. o 8:05 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 8:10 hod.

,