Zákaz PARKÚRU

Dňom 16. 03. 2017 sa v areáli školy začalo so stavebnými prácami (zatepľovanie budovy školy). preto je až do ukončenia prác prísny zákaz vstupu nepovolaným osobám a akéhokoľvek pohybu vo vyznačených priestoroch! Zároveň dávame na vedomie, že je prísne zakázané venovať sa v areáli školy nebezpečnej aktivite – PARKÚRU. Neposlúchnutie, resp. porušenie týchto nariadení bude potrestané.

Základná škola s materskou školou Budmerice