Budmerická fazuľovica 2018

V sobotu 12. mája 2018 sa uskutoční 6. ročník súťaže vo varení fazuľovej polievky Budmerická fazuľovica 2018 spolu s finále súťaže spevákov amatérov populárnej piesne MALOKARPATSKÝ SLÁVIK 2018.

Podujatie sa uskutoční v areáli Budmerického kaštieľa.

Základné informácie

Súťažné tímy si zabezpečia recept z ľubovoľnej fazule, suchej bielej, farebnej strakatej a rôznych ďalších ingrediencií. Fazuľa a mäso môžu byť predvarené. Varí sa v kotlinách – minimálne 30 litrov, ktoré si tímy sami zabezpečia. Plynové horáky sú povolené.

Súťažiaci si ďalej zabezpečia: varechu, plech pod kotol, prípadne i sekeru, názov družstva (logo) i podporu svojich fanúšikov, prípadne stánok a stoličku.

Nie je povolené začať s ochutnávkou súťažnej fazuľovice skôr ako o 12.30 h.

!!!Súťažné družstvá nesmú ponúkať navarenú fazuľovicu návštevníkom bez degustačnej misky.

Variace tímy vo svojich stánkoch nesmú predávať svoje výrobky (občerstvenie, cukrovinky, predmety…) a tiež musia dodržať veľkosť kotliny min. 30 litrov.

V opačnom prípade im príspevok na varenie 30 eur nebude pridelený!!!

Organizátori garantujú:

30 eurový príspevok na varenie súťažiacim tímom• drevo a pracovné stoly pre súťažiacich • ceny do súťaže • misku, lyžicu, servítky a chlieb + hodnotiacu vstupenku Hlas ľudu (spolu za poplatok 5,00 €) pre návštevníkov • občerstvenie • kultúrny program • atrakcie

Na požiadanie budú vydané povolenia na ranný vjazd motorových vozidiel do priestoru konania podujatia a tiež zabezpečené záchytné parkovisko.

Hodnotenie a degustácia:

Návštevníci:

Po degustácii vhodí návštevník hodnotiacu vstupenku do nádoby tomu družstvu, ktorého fazuľovicu považuje za najlepšiu.

Vyhrá tím, ktorý nazbiera najviac hodnotiacich vstupeniek. Návštevníci určujú iba jedného víťaza – Hlas ľudu

Odborná porota:

Každá fazuľovica bude ohodnotená odbornou komisiou, ktorá rozhodne anonymne o šampiónovi súťaže.

Ceny:

za najlepšiu fazuľovicu – šampión súťaže (1.miesto), udelenie 2. a 3. miesta a udelenie víťaza súťaže – Hlas ľudu.

Priebeh súťaže BUDMERICKÁ FAZUĽOVICA 2018

08.00 – prezentácia, rozmiestnenie tímov do priestoru, spoločné fotografie a zakladanie ohňov

09.00 – odštartovanie varenia

12.30 – ukončenie varenia, verejná degustácia

14.30 – vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie cien

Kultúrny a sprievodný program: od 10.00 do 22.00 hod.

Podujatie sa koná za každého počasia.

Prihlášky treba doručiť do 20. apríla 2018

Kontakt:

Obec Budmerice

Obecný úrad Budmerice
900 86 Budmerice

Slovensko

Lucia Somorovská, mob. č.: 0949 634 810

Petra Hamzová, mob. č.: 0905 387 813

budmerickafazulovica@gmail.com

prihláška