Príkaz starostu č. 3/2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu a prijímanie preventívnych opatrení vo vzťahu k vírusu COVID 19 a opatreniam prijatým Vládou Slovenskej republiky a usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, postupu pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, na základe uznesenia Krízového štábu Obce Budmerice vydáva príkaz starostu obce č. 3/2020 na prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole s materskou školou v Budmericiach – na II. stupni.

Dištančné vzdelávanie bude prebiehať od pondelka 28.09. – do piatku 02.10.2020 podľa platného RH

https://zsbudmerice.edupage.org/news/?newid=1352#news-1352