DEKONTA

Povolenie pre spoločnosť DEKONTA sa zase rozšírilo…

Dekonta a dotácie

Ministerstvo školstva prikleplo takmer 6,5 milióna eur ako nenávratný finančný príspevok spoločnosti Dekonta, s. r. o., na výskum rýchlorastúcich drevín …

Požiar na skládke

V obci Dubová v okrese Pezinok zasahovalo takmer 30 hasičov pri likvidácii požiaru skládky odpadov…

Agátový svet

Nádobu naplniť do polovice agátovým kvetom a doliať vodou. Nechať deň odstáť. Precediť. Pridať cukor cca 1 kg na 2 l a kyselinu citrónovú podľa chuti.

Rozširovanie skládky sa odkladá

bude sa posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MRCHOVISKO

… potenciálne ohnisko sneti slezinnej a pasca na divú zver v Budmerickom chotári.

Požiar na skládke nebezpečného odpadu

Asi o 20:00 vo štvrtok 12. júna hlásili hasičom požiar na skládke nebezpečného odpadu v Budmericiach. Štipľavý dym sa valil smerom na obce Báhoň, Vištuk a Jablonec….